Tường cây giả tại tòa nhà Văn phòng Duy Tân Hà Nội

Bức tường trống đã trở nên lung linh hơn.

Nhẹ nhàng và tinh tế

HÌnh ảnh tường cây giả tại tòa nhà văn phòng Duy Tân Hà Nội

Bài viết liên quan

Giá mới- Ưu đãi hơn BẢNG GIÁ 2017