Tường cây giả ban công tại Times City Park Hill 8

Tường cây giả được gắn trực tiếp lên cửa điều hòa vừa đạt chuẩn mỹ quan vừa không làm ảnh hưởng đến điều hòa .

Ảnh tại Park 8 Times City Park Hill

 

Bài viết liên quan

Giá mới- Ưu đãi hơn BẢNG GIÁ 2017